Booking

Vilkår og reglement

TrollDungeon er ikkje tilrådd for personar med utfordringar knytt til epilepsi, hjarte/lunge problem, klaustrofobi, eller som er gravid. Ved oppmøte i ruspåverka tilstand blir ein vekkvist frå aktiviteten utan refusjon av billett. På generelt grunnlag blir ikkje kjøpte billettar refundert, men ubrukte billettar kan brukast på ny dato etter avtale.

I resepsjonen må du legge att personlege eigendelar som mobiltelefon, nøklar, vesker osv.
Vi tek godt vare på eigedelane dine og har eigna oppbevaring inkludert i billetten.
Det er ikkje lov å ta med seg mobiltelefon, kamera eller anna opptaksutstyr inn.
Vi gjer også merksam på at vi har video-overvaking for di eiga sikkerheit.