Booking

  • Bestill ønska tid og for antal personar i kalenderen
  • Møt opp til avtalt tid for å unngå venting
  • Inntil 4 personar pr innslepp

  • Grupper blir sendt inn kvart 10. minutt
  • Ein runde i TrollDungeon kan ta inntil 30 minutt

  • For alle over 12 år utan ein vaksen

  • Escapelabyrinten ikkje anbefalt for barn under 10 år.

  • Du er sjølv ansvarleg for di eiga sikkerheit og evt. for barn i ditt følgjet under 18 år

Searching Availability...